Wystawa Katarzyny Gal - "Portrety"

Opublikowano: czwartek, 16 May 2019

KATARZYNA GAL - urodzona w 1978 roku w Częstochowie, obecnie mieszka w Białobrzegach. Ukończyła studia na Politechnice Radomskiej o kierunku "Edukacja artystyczna" w zakresie sztuk plastycznych. Malarstwo jest jej życiową pasją, której oddaje się w wolnych chwilach. Pochodzi z rodziny o tradycjach artystycznych, zarówno tata jak i dziadek zajmowali się malarstwem sakralnym i polichromią. W jej twórczości dominują pejzaże i portrety. Czerpie inspiracje z natury i otaczającego ją świata. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe "Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa" w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a od stycznia 2018 roku objęła stanowisko p. o. dyrektora w Gminnej Bibliotece Publicznej w Promnie z siedzibą w Przybyszewie.

Odsłony: 434